Door: Team Stadszaken.nl

21 januari 2019Zo borg je belangen in de digitaliserende gemeente


Ons land verandert in hoog tempo. Steden verdichten en dorpen krijgen een nieuwe rol. Technologisering en digitalisering spelen een grote rol bij het in goede banen leiden van deze verandering. Als we willen dat onze steden en dorpen leefbaar blijven, moeten we keuzes durven maken over hoe de techniek onze leefomgeving beïnvloedt. Gedegen politieke keuzes maken over nieuwe publieke waarden. Hoe u die keuze maakt, leert u tijdens de workshop 'Aan de slag met Smart & Leefbaar.'


Afgelopen najaar verscheen het boek ‘Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente’, een uitgave van de Future City Foundation. Het boek laat zien op basis waarvan die keuzes gemaakt kunnen worden, aan de hand van de zeven, door het Rathenau Instituut opgestelde, publieke waarden. Dit zijn zeven ethische dilemma’s: privacy, veiligheid, rechtvaardigheid, autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid en machtsevenwicht. Per waarde is er een wettelijke kader en afwegingsruimte voor gemeentebestuurders.

Om gemeenten een stap verder helpen, organiseert de Future City Foundation op 14 februari 2019 de workshop ‘Aan de slag met Smart & Leefbaar’ - exclusief voor overheden. Tijdens deze workshop leren bestuurders en medewerkers van gemeenten en andere overheden hoe ze het boek kunnen gebruiken om een smart-city-kader te formuleren die direct te gebruiken is, maar ook aansluit bij de eisen van de Omgevingswet.

Deze workshop is exclusief voor bestuurders en medewerkers van gemeenten en andere overheden. Er kunnen maximaal 40 mensen aan meedoen.

Programma

Wanneer en waar?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.