Door: Team Stadszaken.nl

01 april 2020


Foto: Provinciehuis Gelderland

Gelderland versnelt de bouw van 45.000 woningen


In vijf jaar tijd 45.000 woningen bouwen op 50 versnellingslocaties. Dat is het doel van het Actieplan Wonen dat Gedeputeerde Staten Gelderland hebben vastgesteld. Met 9.500 nieuwe betaalbare woningen en 2.000 flexwoningen op 25 locaties. De provincie zet hiervoor 30 miljoen euro in.


De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. De Randstad schuift op naar het Oosten en steeds meer alleenstaanden zoeken een huis. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. De komende vijf jaar wil de provincie de bouw van 45.000 woningen versnellen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stil liggen los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in.’

Vijftig bouwprojecten versnellen

De provincie zet versnellingsteams in om 50 grootschalige bouwplannen uit te voeren in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is: Arnhem-Nijmegen, Food Valley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk. De teams helpen met het versnellen van vergunningaanvragen en het versimpelen van procedures, om zo onnodige vertraging te voorkomen.

Meer sociale koop- en huurwoningen

In Gelderland is een groeiend tekort aan sociale huur- en koopwoningen. De provincie zet een subsidieregeling in om versneld 9.500 nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Daarnaast willen de provincie doorstroming in de sociale huur bevorderen door ouderen te helpen die kleiner en toegankelijker willen wonen, waarna deze woning weer beschikbaar komt voor starters of gezinnen.

Verder betaalt de provincie mee aan startersleningen van gemeenten en wordt de oprichting van een Koopgarantfonds verkend, waarmee woningen onder de marktprijs worden verkocht en teruggekocht. Hierdoor blijft de woning betaalbaar voor starters.

Tweeduizend woningen op flexlocaties

Tijdelijke woningen kunnen de krapte op de woningmarkt verminderen, aldus de provincie. Door de inzet van flexwoningen kan een tijdelijke tekort aan woningen voor onder andere starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten worden opgevangen. Samen met gemeenten wijst Gelderland 5 flexlocaties aan voor 2.000 tijdelijke woningen. Flexwoningen zijn vaak fabriekswoningen. De vraagbundeling moet bijdragen aan versnelde realisatie van deze woningen.

Peter Kerris: ‘We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheid. Dan is het belangrijk dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Met het Actieplan Wonen geven we Gelderlanders weer een kans op een woning die bij ze past.’