Omgevingswet, welke wetten?


De 26 wetten, waar de Omgevingswet op gebaseerd wordt, zullen niet allemaal volledig opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Wel zal een groot aantal wetten deels opgaan in de Omgevingswet.
Wanneer een wet volledig opgaat in de Omgevingswet, wordt die wet via de Invoeringswet Omgevingswet volledig ingetrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als wetten slechts grotendeels opgaan in de Omgevingswet, worden deze niet ingetrokken. Sommige onderdelen, zoals hoofdstukken, komen wel te vervallen.
Van sommige wetten gaat een onderdeel op in de Omgevingswet.

Wetten die geheel of grotendeels opgaan in de Omgevingswet

 

Wetten waarvan onderdelen in de Omgevingswet opgaan

 

Wetten die via aanvullingswet in de Omgevingswet opgaan