Voordelen circulaire economie


De circulaire economie heeft een groot aantal voordelen. Naast het verminderde grondstoffengebruik is ook de economie gebaat bij een circulaire economie ten opzichte van een lineaire economie. De circulaire economie levert de volgende voordelen op:

Het hergebruiken van producten biedt een unieke kans om een nieuwe markt te creëren waarin gebruikte producten of grondstoffen verder aangeboden worden. Dergelijke platformen bestaan nu al in zekere mate in de vorm van een online marktplaats, maar kunnen nog groter en efficiënter worden opgezet. In een casestudie van Wijkman & Skanberg uit 2015 wordt de invloed op de werkgelegenheid hoog ingeschat. Zij schatten het aantal extra banen op meer dan 200.000 in Nederland. Maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik zouden een nettobesparing van € 600 miljard of 8 procent van de jaarlijkse omzet voor bedrijven in de EU kunnen opleveren