Door: Team Stadszaken.nl

10 januari 20195 cruciale detailhandeltrends en hun impact op uw winkelgebied


Winkels profiteren van de hoogconjunctuur. Dit is te zien in bestedingen, consumentenvertrouwen en vollere winkelstraten. Toch blijft het oppassen. Online winkelen groeit hard, door vergrijzing neemt het draagvlak voor winkels af en er zit nog veel rek in bestaande bestemmingsplannen. Stec Groep zet vijf opvallende trends én hun impact op uw winkelgebied op een rij.


Dit is een selectie uit het whitepaper '10 cruciale trends detailhandelsbeleid' van Stec Groep, opgesteld door adviseur Martijn Exterkade en partner Hub Ploem. Het gehele whitepaper, met daarin nog vijf opvallende trends extra, vindt u hier.

1. Andere publiekstrekkers (naast winkels) zijn steeds belangrijker voor centra

Consumenten oriënteren zich meer en meer op lokale centra (voor dagelijkse inkopen) en grote/bijzondere centra met veel aanbod en sfeer. De tweekoppigheid neemt daardoor toe: vooral middelgrote vlees-noch-vis centra hebben het zwaar. Andere functies komen op in (winkel) centra en voegen veel waarde toe.

Wat betekent dit voor uw winkelgebieden/beleid?

2. Supergroei bij supermarkten: plaats de grote supermarkt op de beste plek en geef ruimte aan nieuwe traffic-concepten

Bestedingen in supermarkten groeien al jaren op rij fors. Samen besteden we circa € 35 miljard per jaar in supermarkten. Food wint sterk aan belang in de winkelstraten en daarbuiten. Supermarkten willen meeliften op deze groei. De plannen van Albert Heijn (meer dagvers en vers bereide maaltijden) en de opmars van Jumbo Foodmarkt zijn daar sprekende voorbeelden van. Supermarkten zetten in op grotere metrages en openen nieuwe concepten op high-traffic locaties (denk aan Jumbo City en Spar University). Er spelen kortom op veel plekken in het land supermarktinitiatieven, zowel in dorp als stad.

Wat betekent dit voor uw winkelgebieden/beleid?

3. Wonen in centra is goed voor retail en versnellen woningbouw

Centra zijn steeds meer multifunctioneel. Wonen hoort daarbij, zeker in aanloopstraten en luwere gebieden in het centrum, maar ook in (verouderde) winkelcentra met veel laagbouw. Juist voor het versnellen van woningbouw bieden (winkel)centra kansen. Wonen en winkels kunnen elkaar over en weer versterken.

Wat betekent dit voor uw winkelgebieden/beleid?

4. Brancheren: ruimtelijk motiveren cruciaal, ook onder Omgevingswet

Sinds de uitspraak van Raad van State van 20 juni 2018 over de casus Appingedam is discussie ontstaan of het hanteren van brancheringsregels voor detailhandel een evenredig middel is om de leefbaarheid van het centrum te behouden. Inmiddels zijn ook een aantal andere cases beoordeeld. Volgens Stec Groep is van belang: dienstenrichtlijnproof beleid (ook vanuit coherentie), onderbouwing van lokale ontwikkelingen en effecten bij het loslaten van branchering en monitoren impact van maatregelen en investeringen.

Wat betekent dit voor uw winkelgebieden/beleid?

5. Stadsdistributie: logistiek meets winkelgebieden

Stadsdistributie is hot. Vanuit de logistieke sector worden concepten bedacht om de ‘last mile’ te optimaliseren. Immers, een niet afgeleverd pakketje betekent extra kosten. Zo opende DHL recent afhaalpunten in winkelcentra (onder andere in Groningen).

De truc: het afhalen en retourneren van online bestelde producten concentreren in de winkelstraat. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Ondernemers krijgen meer business (fungeren als afhaalpunt en ze genereren zo extra inkomsten) en bezoekers komen in de centra om (niet aan huis afgeleverde) pakketjes op te halen. De kans dat ze dan ook andere winkels bezoeken is groot.

Wat betekent dit voor uw winkelgebieden/beleid?

Wilt u op dit artikel  reageren? Ga dan naar onze nieuwe LinkedIn-pagina.
Ook interessant: 'Deze 10 woningmarkttrends zijn in 2019 bepalend'